LOGO_Garbí compacte_RGB

Vent de garbí,
bufa allà i pega ací

Un nou impuls al projecte de la Unitat Popular Comencem el Procés de garbí!

El vent de Garbí és aquell que ve de baix a l’esquerra, d’on prové la força de la nostra proposta política. Amb la voluntat de donar un nou impuls estratègic i organitzatiu a la CUP iniciem un debat obert i ampli per dibuixar de forma col·lectiva un horitzó de llibertat nacional i justícia social pels Països Catalans.

Volem que tu formis part d’aquest procés. Necessitem tota la intel·ligència, tot l’entusiasme i tota la força per actualitzar el nostre projecte polític i construir les eines per assolir els nostres objectius estratègics d’independència, socialisme, feminisme i ecologisme que impulsen la nostra acció política. La teva veu és imprescindible. Suma’t al Procés de Garbí!

Inscriu-te per sumar-te a la llista de participants del Procés de garbí i rep l’actualització de la documentació, les dates concretes dels esdeveniments (Congrés Nacional, les trobades territorials i nacionals, etc.) així com les últimes notícies i tota la informació necessària per poder participar al procés de debat.

Què és el Procés de garbí?

Després de ser un actor polític clau per alguns dels principals esdeveniments polítics durant aquests darrers 20 anys, la CUP necessita posar al dia la seva estratègia i les seves formes de treball polític i organitzatiu. El Procés de Garbí és un espai d’anàlisi, participació i debat que té l’objectiu d’afilar la CUP en tant que eina per a la construcció nacional i la transformació social dels Països Catalans.

Quins són els objectius del procés?

Actualitzar, reorganitzar i donar un nou impuls al projecte polític de la CUP. Volem, doncs, afinar plantejaments, estratègies i mètodes de treball tot posant els fonaments per que la CUP estigui en les millors condicions per fer la seva aportació a la lluita per la justícia i la llibertat del poble català, així com, més concretament, per una reorganització i adequació de l’espai polític de la unitat popular i de l’esquerra independentista.

Qui hi pot participar?

La militància de la CUP i també la de diversos espais polítics, sindicals, movimentístics i associatius interessats en l’avenç del projecte de la unitat popular i els seus objectius: la construcció d’un país independent, socialista, feminista, ecologista i territorialment just.

 

És per això que tenim pretenem estendre aquest procés per comptar amb les organitzacions polítiques, sindicals, antirepressives, juvenils i estudiantils amb qui compartim pràctiques i espais i seguir construint braç a braç amb elles unitat popular.

 

El Procés de Garbí és un procés obert i hi podrà participar, a banda de la militància de la CUP, aquelles persones que, coincidint amb els objectius del procés, vulguin vincular-s’hi a través d’aquells espais de participació oberts que es generaran en l’àmbit local, territorial i nacional.

Com serà el procés?

Fase 0: Preparació i presentació 
Preparació del Procés de Debat i conformació del Grup Motor, òrgan integrat per 17 militants que representen les diferents sensibilitats polítiques i territorials de l’organització.

Fase 1: Elaboració de la Proposta base de debat

El Grup Motor elabora un document de Proposta de Debat que ha de recollir les màximes sensibilitats polítiques i territorials de l’organització  de cara al Congrés Nacional Obert. Paral·lelament, les assemblees territorials i/o locals que ho trobin convenient impulsaran espais de trobada per començar a treballar en aportacions al Procés de Garbí.

Fase 2: Debat a tot el territori 

Inici de la fase participativa a través d’un Congrés Nacional Obert de la CUP per tal de debatre a fons les propostes del document plantejat pel Grup Motor. 

Una vegada s’hagi fet el Congrés Nacional Obert, s’iniciaran els debats territorials on es recolliran les aportacions a la Proposta de Debat. També es desenvoluparan debats nacionals temàtics per aprofundir en qüestions específiques. A la vegada, s’impulsaran els debats locals per aconseguir la màxima participació i capil·larització territorial possible del procés de debat.

Fase 3: Resolució del Procés de Garbí

Un cop finalitzada la Fase 2, el Grup Motor elaborarà la Ponència Política i Organitzativa de cara a l’Assemblea Nacional de la CUP que culminarà el procés de debat. Aquesta ponència haurà de incorporar les aportacions recollides en el procés, i es sotmetrà al més ampli debat arreu del territori, que s’estendrà durant tres mesos, abans de ser votada i validada a l’Assemblea Nacional.

De l’Assemblea Nacional en sortirà la nova estratègia política i organitzativa de la CUP, així com l’inici de la renovació del Secretariat Nacional adequat al resultat de la nova proposta.

Sobre què es debatrà?

Volem fer balanç de l’activitat i incidència de la CUP en l’àmbit nacional, territorial i municipal, així com en els diferents àmbits sectorials i temàtics. El debat s’estructurà en quatre grans blocs:

  • Com llegim la conjuntura actual al nostre país i a nivell internacional
  • Quin balanç fem de l’aportació de la CUP al nostre país les darreres dècades
  • Les bases de l’aposta estratègica de la CUP, una proposta per a la construcció d’una República independent, socialista, feminista i ecològica per als Països Catalans

Pesem Garbí

Recull d'articles per la reflexió

Un Procés honest, transparent i compromès amb el futur del nostre poble per seguir sent encara més útils a la nostra gent tot seguint sent fidels als nostres objectius estratègics: independència, socialisme, feminisme i ecologisme.

Amb tot, l’èxit del Procés de Garbí no només es medirà pel seu resultat, sinó pel mateix camí que recorrerà. A principis de febrer de 2024, més de 1.500 persones d’arreu dels Països Catalans hi han participat, aportant les seves idees i reflexions, les seves crítiques i propostes.

Aquesta revista que teniu entre les mans, n’és només un petit recull, un testimoni d’allò que sempre reivindiquem com un dels nostres majors tresors: la intel·ligència col·lectiva al servei de l’emancipació.

EL GRUP MOTOR

L'òrgan integrat per 17 militants que representen les diferents sensibilitats polítiques i territorials de l’organització.

DOCUMENTACIÓ

Tota la documentació del Procés de garbí de la CUP.

TENS DUBTES?

Totes les respostes als dubtes sobre el Procés de garbí i com es desenvoluparà.

Reprodueix vídeo

Asimetria militant

Un article d’Elisabet Punset Pagès Si partim de la base que la CUP és una síntesi de partit i moviment polític, que no és exclusivament una cosa o altra, podem

Llegir més »